Information advice · Protección datos · Protecció dades

ENGLISH

The data facilitated through forms or electronic mail will be dealt with strict confidentiality in agreement with Spanish law 15/1999, of the 13 of December, Protection of personal Character data.

CASTELLANO

Los datos facilitados a través de formularios o correo electrónico serán tratadas con estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

CATALÀ

Les dades facilitades a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

© Copyright 2005 - bub's

Curtits i Tallers Sala S.L.
Carrer Concepció, 6-8
08700 Igualada (Barcelona - Espanya)
CIF: B-61.844.973

Registre Mercantil Barcelona :
tom 31364 · foli 0081 · secció general, full b 187377 · inscripció 1ª

Complements de qualitat per gos: collar, corretja, arnés, morrió

Fermer Close Cerrar Tancar